PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

  • Praktyka zarządzania wartością przedsiębiorstw
  • Instrumenty inżynierii finansowej
  • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
  • Instrumenty i narzędzia controllingu
  • Kierunki i efektywność projektów inwestycyjnych
  • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw w dobie kryzysu