PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Program konferencji

09:00 - 09:15

 • Rejestracja Uczestników Konferencji

09:15 - 09:30

 • Powitanie Uczestników i otwarcie Konferencji przez J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie, Panią Prof. dr hab. Marię Sierpińską

09:30 - 11:15

 • I sesja obrad: "Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw - część I"
  Przewodniczy: prof. dr hab. Maria Sierpińska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

  Referenci:
  1. prof. dr hab. Tadeusz Dudycz (Politechnika Wrocławska):
   "Uwarunkowania interpretacyjne wskaźników płynności"
  2. prof. dr hab. Mirosław Wypych (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi):
   "Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego - analiza statystyczna"
  3. dr inż. Artur Paździor (Politechnika Lubelska):
   "Zależność między płynnością finansową a rentownością spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"
  4. dr Alina Szewc-Rogalska (Uniwersytet Rzeszowski):
   "Sektorowe zróżnicowanie całkowitej stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"
  5. mgr Magdalena Mądra (SGGW w Warszawie):
   "Czynniki kształtujące poziom zadłużenia w towarowych gospodarstwach rolniczych"
  6. mgr Izabela Wilk (Akademia Ekonomiczna w Katowicach):
   "Wykorzystanie metod analizy finansowej w kształtowaniu relacji inwestorskich na rynku kapitałowym"

  Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

11:15 - 11:45

 • Przerwa na kawę

11:45 - 13:00

 • II sesja obrad: "Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw - część II"
  Przewodniczy:prof. dr hab. Tadeusz Dudycz (Politechnika Wrocławska)

  Referenci:
  1. dr Andrzej S. Krysiak (SGH w Warszawie):
   "Rola controllingu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie bankowym"
  2. dr inż. Aleksandra Zaleśna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży):
   "Strategiczna karta wyników i system motywacyjny jako narzędzie w procesie strategicznego uczenia się i budowy kapitału klienta"
  3. dr inż. Agnieszka Bieńkowska, dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka (Politechnika Wrocławska):
   "Controller, menedżer i audytor w koncepcjach controllingu"
  4. dr Danuta Zawadzka (Politechnika Koszalińska):
   "Struktura zobowiązań krótkoterminowych mikroprzedsiębiorstw - analiza porównawcza"
  5. dr inż. Agnieszka Parkitna, mgr Małgorzata Zięba (Politechnika Wrocławska):
   "Wpływ kapitału pracującego na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw. Studium przypadku"

  Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

13:00 - 14:00

 • Przerwa na kawę

14:00 - 16:00

 • III sesja obrad: "Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw"
  Przewodniczy:prof. dr hab. Mirosław Wypych (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)

  Referenci:
  1. prof. dr hab. Elżbieta Weiss, mgr Marzena Godlewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie):
   "Proces pozyskiwania środków unijnych dla projektów inwestycyjnych"
  2. prof. dr hab. Maria Sierpińska, mgr Agata Sierpińska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie):
   "Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego"
  3. dr Rafał Płókarz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie):
   "Obligacje wymienne innowacyjnym instrumentem finansowania i restrukturyzacji grup kapitałowych"
  4. dr inż. Justyna Franc-Dąbrowska (SGGW w Warszawie):
   "Zysk zatrzymany a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych"
  5. dr Paweł Felis (SGH w Warszawie):
   "Czynniki wpływające na efektywność inwestycji rzeczowych"
  6. dr Jarosław Poteraj (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży):
   "Analiza porównawcza efektywności PTE na przykładach firm z grup kapitałowych AVIVA i PZU"

  Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

16:00 - 16:15

 • Podsumowanie Konferencji