PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Maria Sierpińska Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Wiesław Dębski  
prof. zw. dr hab. Witold Małecki  
prof. nadzw. dr hab. Danuta Mliczewska  
prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Rembisz  

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Piotr Szczepankowski Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
mgr Sylwia Jabłońska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie