PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

INFORMACJE

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa

Szczegółowe informacje:

dr Piotr Szczepankowski
szczepankowski@vizja.pl

mgr Sylwia Jabłońska
jablonska@vizja.pl